Bod č. 7

Rekonštrukcia pracovnej skupiny na Horskej ulici /na 17:45 sú pozvaní zástupcovia PD Bratislava – Vinohrady./


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.