Bod č. 4

Návrh zámeru nakladania s majetkom – súhlas s pripojením inžinierskych sietí (elektrina, voda) v záhradkárskej oblasti Staviteľská ulica v k.ú. Rača.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.