Bod č. 8

Informácia o odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu v k.ú. Rača v roku 2019.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.