Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 1. zasadnutie 01.02.2017