Bod č. 3

Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.