Bod č. 3

) Návrh na predĺženie doby nájmu v obecných nájomných bytoch v zmysle VZN č. 4/2017 o nájme bytov, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2012 o nájme bytov (5)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.