Bod č. 2

) Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov zo dňa 15. mája 2012 (6)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.