Bod č. 4

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a v znení VZN č. 5/2018  - oblasť sociálne veci


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.