Bod č. 3

Informácia o ekonomicky oprávnených nákladoch za poskytované sociálne služby MČ Bratislava-Rača za rok 2021 a celkový prehľad EON a doplatky MČ na 1 klienta


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.