Komisia sociálna a bytová - 2. zasadnutie 20.02.2019

  • 20. februára 2019, 15:00 h
  • Bratislava
  • zasadacia miestnosť MÚ MČ Bratislava-Rača ,Kubačova 21
  • Predsedajúci:
  • Pozvánka [29.1 kB]