Komisia sociálna a bytová - 12. zasadnutie 18.05.2020

  • 18. mája 2020, 15:00 h
  • zasadacia miestnosť na prízemí Miestneho úradu MČ Bratislava-Rača, Kubačova 21
  • Kubačova 21
  • Pozvánka [29.1 kB]