Bod č. 4

Informácia o ekonomicky oprávnených nákladoch za rok 2019 - za denný stacionár, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a domácu opatrovateľskú službu a celkový prehľad ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019 a doplatky MČ Bratislava-Rača na poskytované sociálne služby na 1 klienta


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.