Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 6. zasadnutie 13.11.2017