Bod č. 14.2.

Vrátenie pôvodnej skulptúry do parku J. M. Hurbana - Ing. Michal Krištofič, doc., CSc.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.