Bod č. 14.1.

Predstavenie vízie práce Oddelenia kultúry a komunikácie – PhDr. Margaréta Cehláriková, vedúca oddelenia – ústna informácia.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.