Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 3. zasadnutie 24.04.2017