Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 3. zasadnutie 12.03.2018