Bod č. 2

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (Mgr. Peter Samuel Tóth, PhD.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.