Bod č. 6

Návrh VZN o zriadení nového elokovaného pracoviska Materskej školy Barónka 17 so sídlom v súbore novostavieb Rínok Rača (Barónka 3/C) (Mgr. Peter Samuel Tóth)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.