Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 2. zasadnutie 26.02.2018