Bod č. 3

Vzdanie sa členstva v Redakčnej rade Račianskeho výberu- Ing. Ľubomír Prekop, PhD.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.