Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 10. zasadnutie 02.06.2020

 1. 1.Otvorenie a schválenie programu

 2. 2.Informácia Račianske komunitné centrum - Peter Harant

 3. 3.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019

 4. 4.Informácia - Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budovy ZŠ Plickova

 5. 5.Projektová dokumentácia rekonštrukcia ZŠ Plickova 9 – Ing. M. Gumenický

 6. 6.Prenájom športový areál ZŠ Tbiliská – Mgr. M. Porvazník, ústna informácia

 7. 7.Tenisový kurt v areáli MŠ Cyprichova – Mgr. M. Porvazník, ústna informácia

 8. 8.Návrh na zmenu a doplnenie VZN č. 5/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 9. 9.Informácie z oblasti školstva – Mgr. A. Bezděková, ústna informácia

 10. 10.Informácia o zmene v zložení redakčnej rady mesačníka Račiansky výber – Mgr. L. A. Plavuchová, ústna informácia

 11. 11.Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí marec – máj 2020

 12. 12.Plán kultúrno-spoločenských podujatí jún – august 2020

 13. 13.Organizácia podujatia Račianske vinobranie 2020, podnety návrhy, diskusia - RVS, RMS

 14. 14.Rôzne

 15. 15.Záver