Bod č. 15

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť sociálnych vecí


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.