Komisia finančná a majetková - 7. zasadnutie 21.11.2016