Bod č. 5

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2018


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.