Bod č. 17

Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť športu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.