Bod č. 15

Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť školstva


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.