Bod č. 14

Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť sociálnych vecí


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.