Bod č. 6

Návrh na prenájom nebytových priestorov pre Zväz vyslúžilých vojakov v KS na Žarnovickej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.