Bod č. 5

Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov pre Oľgu Šikulovú v objekte Kúrie, na nám. A. Hlinku 3 ako prípad hodný osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.