Bod č. 3

Návrh na zníženie výšky nájomného za nebytový priestor na Námestí Andreja Hlinku č. 3 – Babkine pazderáky, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.