Bod č. 3

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.