Bod č. 11

Návrh na prevod pozemkov parc. č. 19060/11, 17 a 18 v k.ú. Rača na Peknej ceste formou obchodnej verejnej súťaže


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.