Bod č. 3

Návrh VZN č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.