Komisia finančná a majetková - 3. zasadnutie 06.05.2019