Bod č. 6

Návrh na prevod pozemku parc. č. 433/16, ako prípad hodný OZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.