Bod č. 5

Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkom parc. č. 256/12


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.