Bod č. 3

Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 17115/932, 17115/933, 17115/934, 17115/937, 17115/938, 17115/942, 17115/943 a podielov pozemku parc. č. 17115/924 ako prípad hodný OZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.