Bod č. 7

Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 1531/59 na ul. Barónka č. 3, k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ (vacuumapps s.r.o.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.