Bod č. 2

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis
a. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok MČ Bratislava-Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.