Komisia finančná a majetková - 2. zasadnutie 20.03.2017