Mgr. Janík Karol

Telefón: 02 / 49 11 24 27
E-mail: karol.janik@raca.sk

Účasť na zasadnutiach

Členstvo