Hammer Robert

Poslanec

Volebný obvod: Krasňany
Počet hlasov: 567
Telefón: 0948 123 622
E-mail: hammerr@seznam.cz

Účasť na zasadnutiach

2019
14.01.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
10.12.2018 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný