Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača a plán stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi na rok 2019