Dodatok č. 5 k rokovaciemu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatkov č.1, č.2, č.3 a č.4