Ing. Dobrotková Milada, MPH

Poslanec

Telefón: 0902 144 492
E-mail: dobrotkova@stonline.sk

Účasť na zasadnutiach

2018
26.06.2018 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
15.05.2018 - Miestne zastupiteľstvo - ospravedlnený
03.04.2018 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
20.02.2018 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
12.12.2017 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
03.10.2017 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
04.07.2017 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
23.05.2017 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
11.04.2017 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
28.02.2017 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
13.12.2016 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
25.10.2016 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
03.10.2016 - Komisia finančná a majetková - prítomný
28.09.2016 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - prítomný
20.09.2016 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
28.06.2016 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
17.05.2016 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
19.04.2016 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
05.04.2016 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
08.03.2016 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
16.02.2016 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
15.12.2015 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
27.10.2015 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
22.09.2015 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
23.06.2015 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
12.05.2015 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
31.03.2015 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
10.02.2015 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
10.12.2014 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný