Khandl Alojz

Odborník

E-mail: alojz.khandl@chello.sk

Účasť na zasadnutiach

2021
02.06.2021 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
2019
20.02.2019 - - prítomný