Khandl Alojz

Odborník

E-mail: alojz.khandl@chello.sk

Účasť na zasadnutiach