Belanová Branislava

Odborník

E-mail: branislavabelanova@centrum.sk

Účasť na zasadnutiach

2021
02.06.2021 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
2019
06.03.2019 - - prítomný
20.02.2019 - - prítomný