JUDr. Vulgan Marián

Poslanec

Volebný obvod: Rača
Počet hlasov: 1381
Telefón: 0903 719 171
E-mail: vulgan@sovu.sk

Účasť na zasadnutiach

2019
26.03.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
11.03.2019 - Komisia finančná a majetková - prítomný
06.03.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
19.02.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
05.02.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
29.01.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
17.01.2019 - Komisia finančná a majetková - prítomný
14.01.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
10.12.2018 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný