Ing. Dobrotková Milada, MPH

Poslanec

Volebný obvod: Rača
Počet hlasov: 1548
Telefón: 0902 144 492
E-mail: dobrotkova@stonline.sk

Účasť na zasadnutiach

2019
19.02.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
05.02.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
29.01.2019 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný
16.01.2019 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
10.12.2018 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný